วิธีการสั่งซื้อ

เลือกที่อยู่ของท่าน

ช่องทางการสั่งซื้อ COLOTECTTM จะขึ้นอยู่กับที่อยู่ของท่าน

สั่งซื้อ COLOTECTTM ทาง Thailand

ท่านสามารถสั่งซื้อ COLOTECTTM ผ่านช่องทาง e-commerce

ซื้อตอนนี้

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลด้านล่างเพื่อสั่งซื้อ COLOTECT

Tel:+66-94-616-6878

ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ และติดตามผลตรวจ

เมื่อท่านได้รับ COLOTECTTM แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ ก่อนเก็บสิ่งส่งตรวจและสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์

ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจ