ข้อดีของ COLOTECT

ข้อดีของ COLOTECTTM

 • สะดวก เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
 • มีความไวสูง ในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ในระยะเริ่มต้นถึง 87% และ 42.1% ในการตรวจ Advanced adenoma
 • มีความแม่นยำสูง จำเพาะต่อมะเร็งลำไส้ถึง 93%
 • ชุดเก็บตัวอย่างมีอุปกรณ์ครบถ้วน
 • ตรวจวิเคราะห์ครอบคลุม สามารถตรวจวิเคราะห์ยีนเป้าหมายได้ภายใน 1 การตรวจ
 • มีคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 13485

ประสบการณก์ารตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรงกับ COLOTECTTM จากผ้รูับบริการจริง

 • เคสที่ 1

  คุณ C อายุ 64 ปี อดีตพยาบาลที่เกษียณอายุแล้ว คุณ C ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่เนื่องจากคุณพ่อของเธอเคยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้มีโอกาสถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง จึงกังวลว่าตัวคุณ C และสมาชิกในครอบครัวอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคนี้เช่นกัน

  คุณ C เข้ารับการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง COLOTECT ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 และผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวก จึงเข้าพบแพทย์เพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแรก จากนั้นเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด ปัจจุบันคุณ C ได้หายดีเป็นปกติแล้ว

  นอกจากนี้น้องชายของคุณ C ก็เข้ารับบริการ COLOTECT ได้ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นบวกเช่นกัน จึงเข้ารับการส่องกล้อง และพบติ่งเนื้อ (Polyps) ภายในลำไส้ ปัจจุบันได้ตัดติ่งเนื้อเหล่านั้นออกเรียบร้อยแล้ว

  คุณ C อายุ 64 ปี

 • คุณ W อายุ 43 ปี

  เคสที่ 2

  คุณ W อายุ 43 ปี ที่ยังไม่มีผิดปกติ และผลการตรวจคัดกรองหาเม็ดเลือดแดงแฝง (FIT Test) ในอุจจาระก็ไม่พบความผิดปกติในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากคุณพ่อของคุณ W มีประวัติเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร คุณ W จึงกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของระบบทางเดินอาหารมากขึ้น เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2565 คุณ W ได้ลองตรวจ COLOTECT และผลการตรวจวิเคราะห์ "เป็นบวก" จึงไปพบแพทย์เพื่อส่องกล้องทางเดินอาหาร และถูกวินิจฉัยว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบ และพบเนื้องอกภายในลำไส้ใหญ่ขนาด 2.5 ซม. ซึ่งตอนนี้ได้เข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย

 • เคสที่ 3

  คุณ G อายุ 64 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวระบบทางเดินอาหาร แต่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย FIT Test ไม่พบความผิดปกติ และคุณ G เองก็มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้น้องสาวของคุณ G ก็ตรวจพบติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ลูกของคุณ G จึงแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้บริการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ COLOTECT ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ของ COLOTECT ของคุณ G "เป็นบวก" จึงนัดแพทย์เพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทันที และพบว่ามีติ่งเนื้องอกที่บริเวณไส้ตรวงขนาด 0.4 ซม. แพทย์จึงทำการตัดติ่งเนื้อนั้นออกเพื่อป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อพัฒนาไปเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอนาคต

  คุณ G อายุ 64 ปี

 • คุณ Y อายุ 41 ปี

  เคสที่ 4

  คุณ Y อายุ 41 ปี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ มีอาการขับถ่ายเป็นเลือดและท้องผูกเป็นครั้งคราว คุณพ่อของคุณ Y ยังป่วยเป็นโรคลำไส้ คุณ Y จึงเข้าบริการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง COLOTECT ผลการตรวจวิเคราะห์ "เป็นบวก" คุณ Y จึงเข้าพบคุณหมอเพื่อทำการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ผลการตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อในกระเพาะ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ติ่งเนื้องอกในลำไส้ และริดสีดวงทวาร ปัจจุบันได้รับเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว

** กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นประสบการณ์ของผู้เข้ารับบริการในประเทศฮ่องกง และได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากผู้เข้ารับบริการแล้ว **

ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

ทำไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง?

อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และ

ไส้ตรงจะสูงถึง 90% หากตรวจพบเร็วและได้รับการ

รักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก แต่เมื่ออยู่ในระยะที่

แพร่กระจำยไปยังอวัยวะอื่น อัตราการรอดชีวิตจะเหลือ

เพียง 10% ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงสำคัญมาก เพื่อ

เข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

มะเร็งลำไส้เป็น 1 ใน 5 มะเร็งที่พบมากในประเทศไทย มี

ผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 10,000 รำย/ปี และมีอัตราการ

เสียชีวิต 6,000 ราย/ปี(ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ) โดยเป็นมะเร็งที่พบในเพศชายมากเป็นอันดับ 1

คิดเป็น 20.7% และพบในเพศหญิงมากเป็นอันดับ 2 คิดเป็น

12.2% (ที่มา : หนังสือทะเบียนมะเร็ง พ.ศ.2563, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

การรับรองที่ COLOTECTTM ได้รับ

 • CE-IVDD
 • CE-IVDR
 • ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย (FDA Thailand)
 • Saudi Arabia Medical Device Marketing Authorization (MDMA)
 • Registration in (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)
การรับรองที่ COLOTECT ได้รับ
ความปลอดภัยของข้อมูลและ การปกป้องความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยของข้อมูลและ
การปกป้องความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลมีความสำคัญเสมอ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เราตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านคณะกรรมการอิสระ

สิ่งส่งตรวจของท่านจะได้รับการตรวจวิเคราะห์เฉพาะรายการตรวจที่ระบุไว้ข้างต้น และจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการตรวจวิเคราะห์ของท่านจะถูกส่งถึงท่าน หรือแพทย์ที่ปรึกษาของท่านเท่านั้นท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.bangkokgenomics.com/privacy-policy

วีดีโอ